Min inspirationskilde

Min inspirationskilde har igennem årene været forfatter og musikeren James F.Twyman.

Jeg fik for 13 år siden (1998) en vidunderlig forbindelse med den verdensberømt forfatter og musiker James F Twyman (www.Jamestwyman.com) , som var en af de første, der havde forbindelse med disse nye børn, og hvor han selv havde været sammen med mange af dem ved forskellige lejligheder.

Han har skrevet en del bøger hvor af jeg har oversat to. Den ene bog, Emissary of Love,  som jeg har oversat til 'Kærlighedens Budbringer,(bliver ikke udgivet på dansk)handler om et møde med fire af disse børn på et kloster i Bulgarien. Jeg har ligeledes oversat et  lille hæfte: "De spirituelle Børn Taler til Verden", som jeg fik lov til at udgive og kan købes igennem mig. Den anden bog jeg oversatte hedder "The Secret of the Beloved Disciple", oversat til "Hemmeligheden om den Elskede Discipel", (Johannes)( som måske udkommer på dansk)

I 2004 og sommeren 2007 samt i 2009 har jeg  været  så heldig at  møde James Twyman både i Amerika og i England. Det var storslående oplevelser for mig at møde ham og hans musik ,som i sig selv er meget healende. Han har været og er til stadighed stor inspirator for mig, hvor der udstråler en virkelig varme og ægte kærlighed fra ham, både fra hans energi, hans musik og hans bøger, ikke mindst fra hans tre sidste bøger : "Moses Koden", " Proof" og "The Barn Dance", tre fantastiske berigende bøger. Et meget varmt, vidende, ydmygt og kærligt menneske.

Det er bl.a. på grund af mit arbejde med oversættelsen af James Twymans bøger, samt læst  Neale Donald Walsches bøger, at jeg har fået et indblik og viden om livets fundament, som er KÆRLIGHED, hvilket er en gave for mig at have den viden, som vi normalt ikke har tænkt så meget over i det daglige, hvor vi alle har så travlt, men som skal være byggestenen i fremtiden, hvilket jeg meget gerne vil være med til at udbrede.

Børnene som jeg har nævnt tidligere, har et fantastisk budskab i kærlighed til menneskeheden, hvis vi ellers ville lytte til dem.

Giv jer tid til at lytte!

Vi skal stoppe op og lytte, selvom vi står i en finanskrise over hele verden, for denne krise vil fortsætte indtil menneskeheden, så som børn og voksne begynder at ændre deres syn på hinanden og penge, og tænke i nye positive baner, prøv!

Jeg vil med glæde holde foredrag/dialog rundt om i landet om alle de ting og forandringer der sker overalt i disse år.. .

Med kærlig hilsen

Bodil - Margrete Schou. 22882003.

Administration